Göran Rise har en lång erfarenhet av advokatyrket. Han tog sin jur.kand.-examen 1966 och startade kort därefter som biträdande jurist på en advokatbyrå i Kristianstad. Tre år senare startade han sin egen byrå med sex anställda advokater. Han är medlem av Sveriges advokatsamfund och auktoriserad advokat sedan 1971 samt medlem av det spanska advokatsamfundet Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Sedan februari 2020 är Göran Senior Counsel på den norsk/spanska advokatfirman Vogt i Marbella. Vogt har funnits med sin grundare, den norske advokaten Einar Askvig, i 20 år och är mycket framgångsrik.

Läs mer om Vogt här…

Advokat är en i lag skydda titel och den som kallar sig för advokat utan att vara behörig döms för brott  såväl i Sverige som i Spanien.. En advokats främsta plikt är att vara fullständigt lojal  mot sin klient och vara  hen trogen i vått och torrt utan hänsyn till eget obehag eller egna fördelar.

I pressen kallades för Skånes Henning Sjöström och har genom åren höjts till skyarna som en av Sveriges bästa advokater inom obeståndsrätt och specialist inom ekomål. Han har hanterat allt från familjejuridik till affärsjuridik med konkurser och rekonstruktioner av företag på obestånd samt brottmål.

Under årens lopp har Göran Rise varit försvarsadvokat i flera stora, kända mål. Han var bland annat försvarsadvokat åt ”Bosse Dynamit” som ingick i det kriminella gäng som på 1970-talet av media kallades för ”AB Svenska Brott”. Han har även företrätt Janne Olsson, känd från Norrmalmstorgsdramat 1973. Nyligen anlitades han av kyrkoherde Mikael Jönsson och hans hustru Lena Ottosson som stämmer Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) för kontraktsbrott.