Göran Rise har mer än 50 års erfarenhet av advokatyrket. Han är medlem av Sveriges advokatsamfund och det spanska advokatsamfundet i Malaga.

Göran Rise har varit delägare i flera kända och framgångsrika svenska advokatbyråer som advokatfirman Lundius, Laurin Ljungholm, advokatfirman Lindahl och advokatfirman Björn Rosengren. Sedan 1999 bedriver han egen verksamhet på Costa del Sol som idag är inriktad på rådgivning i internationell rätt med anknytning till Sverige och Spanien.

Han har varit medlem i huvudstyrelsen för Sveriges advokatsamfund och under flera år verksam i utlandsavdelningen för svenska advokater.

Göran Rise har medverkat i flera kända civil och brottmål och företrätt privat personer, bolag, banker i Sverige och utomlands.

Han har under åren flitigt deltagit med artiklar i aktuella och kontroversiella juridiska frågor.