När erfarenhet väger tyngst

Göran Rise har en mycket lång och bred erfarenhet av advokatyrket och företräder privatpersoner och företag i Sverige och Spanien. Han har hanterat allt från familjejuridik till affärsjuridik och flera stora brottmål. Idag är han verksam i Marbella och är inriktad på internationell affärsrätt med specialisering på svensk processrätt, internationella boutredningar, tvistelösningar och ekobrottmål. Göran är medlem av Sveriges advokatsamfund och auktoriserad advokat sedan 1971 samt medlem av det spanska advokatsamfundet Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Internationell Affärsrätt

Hjälper dig skapa säkra och effektiva affärer

Boutredningar

Internationella utredningar om tillgångar och skulder

Ekobrottmål

Lång erfarenhet av ekobrottmål

Hör av dig

Hör av dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig!