Hem

Göran Rise har mer än 50 års erfarenhet av advokatyrket. Han är medlem av Sveriges advokatsamfund och det spanska advokatsamfundet i Malaga.

Läs mer…